Hvordan er det å jobbe i e-handelsbransjen i Norge?

E-handelsbransjen i Norge har de siste årene opplevd kraftig vekst. Grunnene til dette er mange – men hva betyr det egentlig for deg som er på utkikk etter en jobb i e-handelsbransjen?
 
E-handelsbransjen er perfekt for deg som vil være med på innovasjon og fremskritt, enten det er i forbruker- eller bedriftsmarkedet. De teknologiske fremskrittene tillater oss å utvikle nye modeller og tilbud innen e-handel, og for hver teknologisk nyvinning som kommer åpnes nye dører for kreativ e-handel.
I denne artikkelen skal vi se på hva som utgjør e-handelsbransjens viktigste elementer – og hvorfor det er en av de mest spennende bransjene å jobbe i akkurat nå.
 

E-handel: en bransje i endring

I en så allsidig og innovativ bransje er det ikke til å komme fra at man også kan oppleve både bråe og vesentlige endringer. Et nærliggende eksempel på en omveltning som har preget alle bransjer er Koronakrisen i 2020. For e-handelen har kjøp av produkter og tjenester via nett og mobil skutt i været de siste månedene, og den store etterspørselen på enklere og tryggere løsninger har gitt norske virksomheter helt nye arenaer å operere i. 
 
Ifølge den årlige statistikkrapporten Norsk E-handel handlet nordmenn for 163 milliarder kroner gjennom e-handel i 2019. I 2020 er det forventet at det totale forbruket gjennom e-handel når nye høyder, mye på grunn av Koronasituasjonen – noe som forteller oss i hvor stor grad folks handlevaner endrer seg med tidene.
 
Svært mange bedrifter har også siden den globale pandemien introdusert hjemmekontor som løsning for sine ansatte. I begynnelsen var det en nødvendighet for å hindre smittespredning – i dag ser vi flere fordeler med denne løsningen, og Telenor er en av flaggskipsbedriftene som nå åpner for valgfri hjemmekontorløsning for flere tusen av sine ansatte. 
 

Hjemmekontor er selvfølgelig ikke noe nytt, og mange eksisterende aktører kan pryde seg med å ha iverksatt en fleksibel løsning lenge før Koronakrisen – men det at vi nå over et bredere spekter har oppdaget de virkelige fordelene med moderne kommunikasjonsteknologi, også i offentlig sektor, vil bane vei for en ny arbeidshverdag for mange arbeidstakere i Norge.

Hva betyr denne omveltningen for deg som søker jobb i e-handelsbransjen? Du vil kunne få en mer fleksibel arbeidsdag, flere aktører å velge mellom, og en bransje full av innovative fremskritt. Til tross for dette er det alltid slik at større endringer ofte kommer med uforutsette ringvirkninger – men vi kan trygt si at bedrifter over hele landet har en spennende fremtid i vente.

Jobb i e-handelsbransjen

Tjenester og produkter ved fingerspissene

For den gjengse forbruker har tilgjengeligheten til produkter og tjenester aldri vært bedre. Den teknologiske utviklingen er nemlig et av momentene som har definert e-handelsbransjen over de siste årene. Stadig dukker det opp innovative løsninger som tilrettelegger for nye handelsopplevelser på nett – ikke bare i form av nye tilbydere, men også gjennom fremskritt i den underliggende teknologien vi som forbrukere er avhengige av.


Tradisjonelle aktører (som f.eks. Amazon og Ebay) har vært med siden internettets spede begynnelse. Konkurransen har vært hard, og det teknologiske terrenget har vært skiftende. Uavhengig av din alder kan du sikkert forestille deg hva slags teknologiske omveltninger disse bedriftene har vært med på.


Et eksempel på en teknologisk nyvinning som i dag blir brukt for å tilby forbrukere nye måter å handle på er teknologier som VR og AR. Disse teknologiene åpner for virtuelle rom, nye interaksjonsmetoder, samt at man på forhånd kan se produktet foran seg før man bestiller via nett. Disse teknologiske fremskrittene er fortsatt i startgropen for hva som virkelig kan oppnås, og etter hvert som teknologien blir stadig mer mobil, tilgjengelig og ytelsesdyktig vil vi også se at flere aktører tar den i bruk.

Bilde

Om man skal snakke om disruptiv innovasjon kan man ikke glemme smarttelefonen. Denne er blitt en så stor del av våre liv det siste tiåret at vi omtrent tar den for gitt. Smarttelefonens inntog introduserte en helt ny arena for salg av tjenester og produkter, og er dessuten fortsatt den desidert mest voksende plattformene for e-handel. Ifølge Business Insider Intelligence ble i 2015 12 % av all e-handel i USA utført gjennom mobile enheter - i dag er tallet 32 %. I 2024 forventes det at nesten halvparten av all e-handel foregår gjennom mobile enheter. Dette er et godt eksempel på hvordankommunikasjonsteknologiens fremskritt former vanene våre. Smarttelefonen har blitt vår portal til omverdenen – ikke bare som et kommunikasjonsverktøy for venner, familie og kolleger, men også i e-handelsøyemed. Den neste, store teknologiske nyvinningen vil antakelig forme bransjen i like stor grad.

 

Om du søker jobb i e-handelsbransjen kan vi trygt garantere for at du vil du være med i bresjen for nye og innovative strategier innen forretningsutvikling, moderne markedstaktikker, samt et spennende utvalg av både nye og etablerte aktører – i tillegg til at du vil være del av en ekspansiv og allsidig bransje.

 

Agilitet og tilpasningsdyktighet


Med ovennevnte momenter i bakhodet er det tydelig at ingen helt vet hvor vi er på vei hva gjelder e-handel og den underliggende teknologien vi bruker. Men én ting er sikkert: mobil e-handel er kommet for å bli. Den største utfordringen ligger hos bedriftene som opererer innenfor bransjen og som må følge med på forbrukernes behov, etterspørsel og vaneendringer. I et skiftende digitalt og teknologisk terreng er det viktig at man som aktør holder seg lett på tå og kan gjøre en helomvending, skulle behovet by seg. Dette oppnås gjennom en agil tilnærming til hele sin virksomhet – at man aldri er langt unna å kunne skifte kurs dersom markedet krever det.

The Eastman Kodak Company er et velkjent eksempel på en virksomhet som ikke greide å omstille seg 2000-tallets teknologiske fremskritt. Digitalkameraene hadde virkelig kommet for å bli, men bedriften tviholdt på sitt tradisjonelle produkt- og tjenestetilbud – og måtte dermed begjære seg konkurs i 2012. Det er verdt å merke at dette er en forenkling av de faktiske forholdene, da det var flere faktorer som spilte inn i sitasjonen til Kodak – men de slapp til slutt unna med skrekken, og er i dag ledende leverandør av filmbeholdning for Hollywood, samt en anerkjent aktør i det analoge fotoets gjenfødsel.
 
 
Det å opprettholde en agil og tilpasningsdyktig tilnærming i sin drift gjør at virksomheten lettere kan omstille seg etter forholdene, og at man holder seg relevant i skiftende tider. I e-handelsbransjen er dette alfa/omega. Særlig viktig er dette for deg som søker lederstillinger i bransjen, men man kan også argumentere for at alle ledd i bedriften bør ha denne mentaliteten – særlig for moderne bedrifter som i større grad benytter seg av en flat struktur.
 
Bilde
 

B2B vs. B2C

Bedriftsorientert og kundeorientert e-handel (B2B/B2C) er selve grunnpilaren i enhver forretningsmodell. Det er det store spørsmålet man stiller seg som forretningsutvikler: skal man rette seg mot bedriftsmarkedet eller forbrukermarkedet? Ofte er det åpenbart hva som faller seg naturlig, men noen ganger kan det være usikkert hva som er best for virksomheten. Noen ganger hender det også at man skifter fullstendig om underveis. Det finnes mange eksempler på bedrifter som har pivotert og gått fra B2B til B2C, eller omvendt. Hvorfor er dette en ønskelig snuoperasjon å gjennomføre etter at bedriften er operativ?

Som vi har sett på tidligere i artikkelen er det viktig å være agil under hele forretningsutviklingen. Det bør ikke kunne sås noen tvil om at man som aktør i e-handelsbransjen må forvente å være nytenkende i et skiftende marked, og at man noen ganger må gjøre store endringer internt for å finne nye muligheter. Det å skifte om på virksomhetens grunnleggende forretningsmodell kan være en god måte å nå ut til nye kundegrupper på, og et viktig moment for å redefinere sitt produkt eller tjeneste.

For deg som er på utkikk etter en jobb innen e-handel kan det være lurt å gjøre seg opp noen tanker om hvilket segment man vil jobbe i – men også være forberedt på at man i ytterste tilfelle faktisk kan ende opp i et annet segment enn det man startet i. Dette er spesielt relevant for deg som søker jobb i nyetablerte bedrifter.
 
Bilde
 

E-handel fra et markedsperspektiv

Dersom du søker jobb innen e-handel er det lurt å sette seg inn i markedet du søker mot – hvem er de største aktørene, hvordan er deres dynamikk mot hverandre, og hvilke kundegrupper finnes det for bransjen du søker i? La oss ta en kikk på et praktisk eksempel.

CVGuru AS er et norsk selskap som i dag tilbyr CV- og søknadshjelp for flere tusen nordmenn. Bedriften er en viktig aktør i det norske markedet for kunder som søker hjelp til CV- og søknadsskriving – og virksomheten har siden oppstarten i 2016 utvidet sitt produkt- og tjenestetilbud til å inkludere andre relevante tjenester. Ideen var enkel: hvordan kunne man utnytte potensialet i et marked for folk som søker hjelp med sin CV og søknad? Svaret ble et faglig kompetent skribentteam, konkurransedyktige priser og en agil tilnærming til forretningens virke.

Det viktigste momentet i eksempelet om CVGuru AS er hvordan bedriften tidlig identifiserte markedets behov. E-handelsbransjen handler om å se muligheter - det å trå unna allfarveien og sette sin egen kurs. Man kan raskt knytte CVGurus forretningsutvikling opp mot de tidligere momentene i denne artikkelen: Bedriften har staket ut sin kurs i forbrukermarkedet, samt etablert et tilbud som i stor grad bygger sitt fundament på både mobil og tradisjonell e-handel.

I dag er bedriften en ledende aktør som opplever årlig vekst – mye takket være agilitet og tilpasningsdyktighet, kunnskap om markedet og de aktuelle kundegruppene, samt innsikt i teknologien som forbrukerne er avhengige av for å kunne benytte seg av det etablerte tilbudet.

Uansett om man er forretningsutvikler eller ansatt i en etablert bedrift vil man kunne hente verdifull læring ved å studere andre aktører som har opplevd suksess.
 
Bilde
 

Veien videre for norsk e-handel

Dagens endringer har definitivt kommet for å bli, men eventyret for den norske e-handelsbransjen er langt fra over. Det skiftende terrenget i e-handelsbransjen er en av grunnene til at det også er en av de mest spennende bransjene å jobbe i. Om du tennes av teknologisk nyvinning, innovative aktører og et marked flust av karrieremuligheter er den norske e-handelsbransjen kanskje det neste stoppet for deg.
 
Matias Willand

Matias Willand

Matias er en allsidig skribent som jobber som innholdsprodusent i Mikalsen Utvikling. Han har bachelor i IT med variert erfaring innen kommersielle og kreative bransjer.

Følg Matias Willand på

Kommentarer (0)

Det er ingen kommentarer ennå

Bli den første til å kommentere innlegget.