Hvordan skrive arbeidsavtale for ansatte i netthandelsbransjen

Driver du egen nettbutikk i startfasen og undersøker muligheten for å ansette dine første medarbeidere? Det er i så fall et stort og viktig skritt og ta, og måten du går frem på kan få konsekvenser for driften din i flere år fremover. Ikke minst gjelder dette arbeidsavtalen du skriver for dine ansatte.

 Når du starter egen nettbutikk er det som kjent ikke nok å bare passe på at du ansetter riktige mennesker for din bedrift. Du må også sørge for å ha en arbeidsavtale som sikrer både arbeidstaker og ikke minst dine interesser som arbeidsgiver om ting ikke går helt slik du hadde forestilt deg.

 I denne artikkelen skal vi derfor se nærmere på hvordan du kan utarbeide arbeidsavtaler for ansatte i netthandelsbransjen som sikrer både dine og dine ansattes interesser. I bunn og grunn er dette ikke noe annet enn en naturlig del av det å administrere nettbutikken din på en skikkelig måte, men allikevel vet vi av erfaring at dette er noe det slurves en del på.

 

Skriftlig arbeidsavtale er obligatorisk

Først og fremst er det viktig å være klar over at alle ansatte skal ha en arbeidsavtale, uansett hvor kort varigheten av arbeidsforholdet er. Dette gjelder både midlertidig og fast ansatte, enten de er på deltid eller fulltid. Og det er du som arbeidsgiver som har ansvaret for at dette kravet blir overholdt.

 Dernest er det viktig å huske på at arbeidsavtalen du utarbeider for en ny ansatt følger alle lovpålagte krav for utforming av arbeidskontrakt, som angitt i arbeidsmiljøloven § 14-5. I henhold til disse reglene må følgende punkter være med i alle arbeidsavtaler i Norge:

  1. Navn på arbeidsgiver og arbeidstaker
  2. Stedet arbeidet skal utføres og beskrivelse av arbeidet (inkl. arbeidstakers tittel)
  3. Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse og varighet på arbeidsforholdet (hvis midlertidig)
  4. Prøvetidsbestemmelser i henhold til loven (normalt maksimum 6 måneder)
  5. Bestemmelser om ferie og feriepenger i henhold til loven
  6. Oppsigelsesfrister for begge parter
  7. Lønn ved begynnelse av arbeidsforholdet, inkl. tillegg, godtgjørelser, pensjon, m.m.
  8. Fordeling av avtalt arbeidstid daglig og ukentlig, inkl. bestemmelser om pauser og evt. avtale om særlig arbeidstidsordning
  9. Eventuelle tariffavtaler som skal gjelde

 Dette er hele listen over krav til hvordan en arbeidsavtale skal utformes, og verre er det altså ikke. Har du med alle disse delene er du dermed sikret av arbeidsavtalen du skriver er innenfor loven og dermed vil bli ansett som gyldig i en eventuell tvist med den ansatte.

 

Lovens minstekrav følges

Nettopp dette med at alle punkter i avtalen må være innenfor loven er helt vesentlig siden arbeidsavtaler som beskriver forhold som er utenfor lovens minstekrav vil kunne bli ansett som ugyldige av myndighetene, noe som vil føre til at også du som arbeidsgiver står helt uten beskyttelse. Det er derfor viktig at du ikke forsøker å «avtale deg vekk» fra loven når du skriver arbeidsavtalen, da dette vil kunne slå tilbake på deg selv.

 Den aller enkleste måten å sørge for at det praktiske oppsettet av avtalen er i henhold til kravene i loven er å laste ned Arbeidstilsynets mal for arbeidsavtale. Denne malen inneholder allerede alle de lovpålagte punktene, noe som selvsagt sparer deg for mye arbeid.

 Avslutningsvis kan det også nevnes at det er mulig å få profesjonell hjelp til å skrive arbeidsavtale, enten det er fra en advokat eller et spesialisert byrå. Allikevel er det heldigvis slik i Norge at de fleste småbedrifter klarer dette fint selv, i motsetning til i en del andre land hvor regelverket er enda mer komplisert og uklart.

Med det ønsker jeg deg lykke til med inntredenen i netthandelsbransjen. Husk at selv om det å ansette din første medarbeider er et stort skritt å ta så er det også helt nødvendig for å skalere opp virksomheten til det nivået du ønsker. Og med gode avtaler og ryddige arbeidsforhold så trenger heller ikke risikoen å være så stor som du kanskje trodde!

New Call-to-action

Dag Fredrik Vold

Dag Fredrik Vold

Dag Fredrik har lang erfaring med både e-handel og synliggjøring/optimalisering på nettet. Han jobber til daglig med markedsføring for kunder i ulike bransjer, og brenner for å hjelpe andre til å lykkes på internett.

Følg Dag Fredrik Vold på

Kommentarer (0)

Det er ingen kommentarer ennå

Bli den første til å kommentere innlegget.