Nøkkeltall fra Personvernundersøkelsen 2019/2020

Tirsdag 11.08.2020 offentliggjorde Datatilsynet Personvernundersøkelsen 2019/2020, som viser at kunder går tapt ved å ikke ta personvern på alvor. I denne artikkelen er det trukket ut noen nøkkeltall som bør merkes av deg som jobber med nettsalg og markedsføring.Personvern blir ofte sett på som et nødvendig onde av de som er pålagt å utføre arbeidet, mens forbrukerne i større grad enn tidligere er bevisst sitt personvern. Dette er fullt forståelig når vi vet at digital monitorering vokser i sitt omfang. Som personvernrådgiver ser jeg likevel store mangler på etterlevelse av personvernfordringen også kjent som General Data protection reguation - GDPR. 

Subjektivt tør jeg å påstå at anslagsvis 70-80% av Norske bedrifter ikke har kontroll på GDPR. Det er selvsagt mange årsaker til dette. Noen bedrifter tror de har kontroll, mange er fortsatt ikke klar over at de er pliktige til å følge et lovverk, mens enkelte velger det rett og slett bort av ulike grunner. Hvilken effekt får da dette for forbrukeren og hvilken effekt kan dette få for bedrifter som ikke følger GDPR? Det forteller denne undersøkelsen oss en hel del om!

 

Viktige nøkkeltall som bør bemerkes

Så til undersøkelsen om folks holdninger og kjennskap til personvernregelverket. Her sier nær 7 av 10 at de føler liten kontroll over hvordan personopplysningene deres brukes og lagres på internett. Hele 6 av 10 føler seg maktesløse i forhold til sitt eget personvern, og 55 % har avslått å bruke en tjeneste fordi de er usikker på hvordan deres personopplysninger blir håndtert. Dette er interessante og alarmerende tall.

I utgangpunktet virker det som om personvernet vårt er i fare. Men det er mekanismer for å regulere dette, hvor bøter er den mest inngripende. De siste varslene om bøter ligger i størrelsesorden 300.000.- - 400.000.- kroner. Det er sjelden en god bedriftsstrategi å unnlate å følge et lovverk, samtidig som det viser seg å være lønnsomt å følge GDPR.

 

Hvordan påvirker manglende eller dårlig kommunisert personvern forbrukernes netthandel?

Så mange som 47 % har unnlatt å gjennomføre et kjøp i en nettbutikk når de føler at deres personvern ikke blir tatt på alvor. Nettbutikker som ikke håndterer personvern godt nok ser altså ut til å skremme bort nærmere halvparten av sine potensielle kunder - før de har gjennomført kjøpet.

Vi vet at nettbutikker samler inn mye informasjon om sine kunder, og da er det særdeles viktig å ha en god strategi for å kommunisere personvern klart og tydelig. Det holder altså ikke lenger å skrive i en personvernerklæring «vi tar ditt personvern på alvor». Forbrukere har blitt mer bevisste på hvilke rettigheter de har, noe som bør gjenspeile seg i nettbutikkers håndtering av personvern.

online-sales-1000-300

Det skrives mye om SEO,Google Adwords, CTA og andre markedsføringstiltakg tiltak for å øke konvertering i en nettbutikk , men det er få som snakker om god håndtering av GDPR og dets positive effekt på konvertering. Dette vil selvsagt snu når undersøkelser som datatilsynets personvernundersøkelse viser til lønnsomhet ved å følge GDPR. 

 

Hvordan opplever forbrukere til retargeting?

Vi kan også lese ut fra tallene vedrørende retargeting (annonseringsmetode hvor annonsen følger personer som allerede har besøkt en nettside) at 8 av 10 av de i årsklassen over 50 år er negative innstilt til denne typen markedsføring og vil således vil avstå fra å kjøpe produktet/tjenesten. Dette har sammenheng med at man føler seg overvåket.

magnezis-magnestic-1000-300

De i gruppen 15-19 år er noe mindre skeptiske til retargeting, kanskje har det noe med at de er vokst opp med denne type annonsering og ikke kjenner til annet. Men selv her ligger det negative tallet på 48%. Det er jo en stadig tilbakevennende debatt om hvorvidt effekten av retargeting har større negative enn positive effekt, og kanskje disse tallene forteller oss at tiden er inne for å bruke mindre inntrengende annonseringsmetode. 

Her kan du lese Datatilsynets fulle rapport som presenterer de viktigste funnene fra personvernundersøkelsen 2019/2020.

 

Norsk e-handelsrapport 2019

Tom Bülow-Kristiansen

Tom Bülow-Kristiansen

Tom Bülow-Kristiansen er personvernrådgiver og driver firmaet Råder GDPR. Råder bistår SMB og foreningsmarkedet med å bli «GDPR-Compliant» samt rådgivning i enkeltsaker.

Følg Tom Bülow-Kristiansen på

Kommentarer (0)

Det er ingen kommentarer ennå

Bli den første til å kommentere innlegget.