Payments Outlook: Korona har endret betalingsvanene våre

Hos Nets har vi tatt på oss fremtidsbrillene og sett på hvordan vi forventer at måten vi betaler på vil utvikle seg de kommende årene. Resultatet er en rapport som vi kaller "Payments Outlook 2021", der vi fokuserer på åtte temaer når det gjelder betalinger.

Ett av de åtte temaene er "Seamless Access to Fund" (enkle betalinger). Dette temaet skal vi nå se nærmere på.

Seamless Access to Funds

Måten vi betaler på har endret seg de siste tiårene, fra at de fleste betaler med kontanter, deretter med sjekker og til at de fleste betalinger nå er blitt flyttet over på kort og mobiltelefoner. I løpet av dette skiftet er det også kommet nye aktører inn på betalingsmarkedet, noe som betyr at mulighetene for å ta imot betalinger er under stadig utvikling. For eksempel tilbyr mange butikker i dag lojalitetsløsninger knyttet til kundenes betalingskort, noe som gir en mye bedre brukeropplevelse.

Allerede før koronakrisen så vi en økning i antall kontaktløse betalinger med både kort og mobil. Før håndsprit ble en vanlig del av hverdagen, var hovedårsaken til at vi valgte å betale kontaktløst at det var enkelt og raskt, og at vi derfor kunne gå raskere videre med andre ting på dagsordenen. Med spredningen av koronapandemien har det å unngå smittespredning blitt enda viktigere enn raskere betalinger, noe som har vist seg å være en effektiv måte å endre vanene våre på. I tillegg til det økende antallet kontaktløse betalinger har koronakrisen også ført til at flere av oss sitter ved tastaturet og handler på nett som aldri før.

Vi forventer at de fleste holder seg til de nye vanene når situasjonen omsider forandrer seg. Det er derfor viktig at du som forretningsdrivende tilbyr kundene betalingsmåtene de foretrekker. Du kan vurdere om det kan være en fordel å knytte en nettbutikk til den fysiske butikken din, slik at kundene dine også kan handle hos deg hjemme fra sofaen.

Guide: slik kommer du i gang med en nettbutikk

Payments Outlook 2021

Anna Lillejordet Rønningen

Anna Lillejordet Rønningen

Anna jobber som Digital Marketing Analyst i Nets med ansvar for Norge og hennes fokus ligger primært på å tilpasse innhold til det norske markedet. Dette gjelder både blogger, innhold på vår nettside og kommunikasjon med både kunder og partnere.

Følg Anna Lillejordet Rønningen på

Kommentarer (0)

Det er ingen kommentarer ennå

Bli den første til å kommentere innlegget.